Forside Profil Medarbejdere Planteavl Svineproduktion Billeder Kontakt

- Personale Håndbog

- Jobs

Personale Håndbog for Spøttrup Svineproduktion ApS

Produktions data:                         
Spøttrup Mark 7:            
1.100  Årssøer
33.000 Producerede smågrise

Spøttrup Mark 2:              
3.000 Producerede slagtesvin
                                   
Spøttrup Mark 2 (fremtid)          
1.100 Årssøer
35.000 Smågrise
2.000 Slagtesvin

Arbejdstider:  
Den ugentlige arbejdstid er ca. 37 timer
Weekender efter kontrakten.
Mandag til Fredag kl. 7.00 til 15.30
Weekend  07.00 til 10.30 & 14.00 til 15.00                                                                                        
Søgnehelligdag er efter kontrakten.
Pauser er fra 9.00 til 9.30 og 12.00 til 12.30
Pauserne er ikke betalt af arbejdsgiveren.

Ferie:                       
Ifølge ferielovgivningen. Ferie planlægges 30 dage før afholdelse. Der kan højst holdes 2 sammenhængende uger, hvis ikke andet kan lade sig gøre. Der er kun en medarbejder på ferie af gangen. Grundlovsdag og 1. maj er almindelige arbejdsdage.

Fravær:                       
Der gives fri til tandlæge og lægebesøg i arbejdstiden. Besøg hos fysioterapeut, kiropraktor m.m. skal der bruges afspadsering til.

Sygdom:                       
Sygdom meddeles til driftslederen mellem 6.30 til 7.00. Der skal gives besked hver dag, om man forventer at komme på arbejde dagen efter.
Gæster i stalden:                       
Der må kun medtages gæster i stalden hvis ejer / driftsleder har givet tilladelse til det. Karantæne tiden er 24 timer.

Arbejdssikkerhed:                                 
Kan ses i APV, som er blevet fornyet d. 02.03.2009. APV mappen findes i skabet i frokost stuen.
Nødvendige værnemidler forefindes på lageret og i labaratoriet og skal bruges.

Rygning:                     
Der accepteres ikke rygning i staldene og forrum.                    

Alkohol:                       
Der må ikke indtages alkohol i arbejdstiden. Hvis der skal nydes alkohol i arbejdstiden skal ejer / driftsleder give tilladelse til det.

Computer:           
Det forventes at computer kun bruges til faglige opgaver. Det er ikke tilladt at bruge computeren til ulovligt brug.

Telefoner:                                         
Der er udleveret arbejdstelefoner til arbejdsreleteret. Samtaler og korte beskeder til hjemmet. Private samtaler og sms skal foretages i pauserne. Der accepteres ikke andre telefoner end abejdstelefonerne på arbejdspladsen.

Overordnede regler:                          
Et højt niveau af dyrevelfærd, dvs. at alle dyr skal tilses hver dag, have adgang til foder og vand samt nænsom håndtering. De gældende love indenfor landbrugslov og dansk lovgivning skal overholdes. Arbejdsmiljøet og sikkerheden for arbejdet sættes i højsæde. Hos Spøttrup Svineproduktion skal alle tale pænt til hinanden. Mobning er ikke tilladt eller anden form for chikane. Al samtale skal føres i en venlig tone.

Orden:                       
Der skal være rydeligt ved arbejdsdagens afslutning.
                       
Kørsel:                       
Al kørsel i firmaets køretøjer skal foregå lovligt.

Husk at det skal være sjovt at gå på arbejde hver dag.

Et hvert brud på ovenstående regler vil i første omgang medføre en mundtlig advarsel, der efter skriftlig advarsel og slutteligt afskedigelse.  

01.03.2009
Jeg erklærer hermed at have læst og forstået Personalehåndbogen.