Forside Profil Medarbejdere Planteavl Svineproduktion Billeder Kontakt

Vidste du at Spøttrup Svineproduktions
svineproduktionen består af et sohold på 1050 søer med en årsproduktion af 33000 smågrise

- Spøttrup Svineproduktion

Svineproduktion

Spøttrup Svineproduktions nuværende rammer blev etableret i 2006 af Gråkjær Staldbyg i totalentreprise. Anlægget består af 1100 sopladser og 5000 smågrisestipladser samt 1000 stipladser til slagtesvin.

I Sostalden er løbeafdelingen etableret på normal vis med løbebokse fra AcoFunki. Her er søerne opstaldet ind til de er scannet drægtige 4 uger efter løbning. De drægtige søer er løsgående og stalden er udformet med selvfangbokse med L-form, der er leveret af Jyden Bur. Farestaldene er sektioneret og etableret med fulddrænet gulv og inventar fra AcoFunki.  Alle søer fodres med vådfoder og styringen heraf sker via  AcoFunki’s FunkiNet styring.

De 8 Smågrisesektioner er indrettet med 2/3 fastgulv og gulvarme. Grisene fodres via AcoFunki’s tørfodringsautomat, og der suppleres med gulvfodring i de første uger efter fravænning.  Der er desuden etableret overdækning med centralopluk.
Udleveringen af smågrise og søer sker via en sluse, der minimerer vind generne betydeligt. Derudover er udleveringen godkendt til direkte eksport, hvilket betyder at FødevareErhvervs Dyrlæger tilser grisene på vores adresse. Dette medvirker en væsentlig mindre stressende udlevering og transport af grisene.

Alt foder til søer og smågrise hjemmeblandes via AcoFunki / President’s møllerianlæg.
Alle staldsektioner er etableret men skov ventilation og højtrykskøling. Der er desuden etableret gyllekøling i hele sostalden, hvilket bevirker en reduceret ammoniak emision.
De daglige indberetninger af hændelser i staldene sker via Agrosofts PocketPigs og data overføres dagligt til vores database. Alle registreringer vedrørende fodring sker via AcoFunki’s  FunkiNet Pocket lommecomputer, der kan justere fodermængden og antal grise i stalden.
Vores svineproduktion er baseret på indkøb af YL polte og indkøb af KS sæd, hvilket sikre at vi og vores aftagere har fuld effekt af avlsfremgangen. Dette er medvirkende til at vi til stadighed kan levere et kvalitetsprodukt.